Uko nabonye ikiganiro nagiranye na M.Matabaro: Intambara ni inzira y’IBIGWARI n’ABICANYI ! Padiri T.Nahimana.

Uko nabonye ikiganiro nagiranye na M.Matabaro: Intambara ni inzira y'IBIGWARI n'ABICANYI ! Padiri T.Nahimana. image1Umugabo witwa Mariko Matabaro yarantumiye ngo duhurire kuri Radio Ijwi rya Rubanda maze tujye impaka ku ngingo zinyuranye. Ariko ingingo yahaga agaciro kuruta izindi ngo ni ukumbaza impamvu Uruba leprophete.fr rwaba rwaribasiye uwahoze ari Lieutenant Général Kayumba Nyamwasa. Ndifuza kugeza ku bakunzi b’urubuga leprophete.fr uko nabonye icyo kiganiro n’ibitekerezo cyanyunguye.

1. Mariko Matabaro ni muntu ki ?

Nk’uko abyivugira, Mariko Matabaro ni umugabo w’imyaka 38, ukomoka ahitwa Umutara muri iki gihe, akaba abarizwa mu gihugu cya Norvège. Yize amashuri yisumbuye mu bucungamari, yiga kaminuza mu Rwanda no mu mahanga. Akunze kwandika mu kinyamakuru gikorera ku murongo wa Interneti cyitwa Rwiza News.

Mu kuganira na we nabonye ko ari umusore ufite ikinyabupfura, udatinya kujya ahagaragara ngo avuge ibyo atekereza n’ibyo yemera. Iyi ngingo irakomeye kuko mbona ari ubutwari benshi badafite muri iki gihe, kubera ubwoba bwo kuba yenda Abanyarwanda barakanzwe cyane.

2.Ibitekerezo bye by’ingenzi

Mu by’ukuri, umuntu agerageje kuvangura ibyavuzwe, ibitekerezo Mariko Matabaro yashakaga gutambutsa muri iki kiganiro ni 4 :

(1)Ko Kayumba Nyamwasa adakwiye gutungwa agatoki, n’ubwo yaba yaratsembye imbaga y’Abanyarwanda.

Mariko atangira impaka yemeza ko leprophete.fr yakoze ikosa ryo gutangaza inyandiko ivuga ngo « Uwahoze ari Liyetona jenerali Kayumba Nyamwasa…. ». Kuri we izo mpeta za gisilikari Leta y’u Rwanda yamwambuye, ngo ziracyafite agaciro !

Twagerageje kumusobanurira ko amapeti ya gisilikari atari diplôme ishobora kugira agaciro mu bihugu byinshi, ko iyo igihugu cyaguhaye ayo mapeti kiyakwambuye uba ubaye umusivili birangiye !

Matabaro we mu guhagarara ku gitekerezo cye yageze aho yivuguruza ubwo yerekanaga ko yumva Ubutegetsi bw’igihugu cy’u Rwanda bugira ijambo rikwiye guhabwa agaciro iyo buha Kayumba amapeti gusa. Ariko igihe ubwo butegetsi bunenze imikorere ya Kayumba, bugafata icyemezo cyo kumwambura amapeti bwamuhaye, Matabaro yemeza ko iryo jambo nta gaciro rigomba guhabwa !

Ibi twibajije niba ari ukwigiza nkana cyangwa se niba ari ya maso akunda atabona neza ! Matabaro se azabe yikundira Kayumba Nyamwasa ku buryo yibagirwa na ka logique gasanzwe n’umuntu utarakandagiye mu ishuri ribanza yagira? Uwamwambitse amapeti ko ari na we wayamwambuye, urubanza ruri he ?

Ikindi cyantangaje cyane bikomeye ni ICYIZERE kidasanzwe uyu Matabaro afite mu bushobozi bwa Kayumba bwo kubohora u Rwanda n’Abanyarwanda ku ngoyi y’igitugu cya Kagame. Muri make Matabaro aragira ati :

*Kayumba ni WE WENYINE wamunga igisilikari cya FPR-Inkotanyi agihereye mu nda ,kuko ari we wacyubatse, bityo agahirika ubutegetsi bw’igitugu bwa Paul Kagame ;

*Ngo Kayumba ni we Njangwe izi gufata imbeba (Kagame!?), bityo rero ibara ryayo ntacyo ritwaye !

*Ngo Kayumba niwe wamenya gukoresha imbunda agatera Kagame,akamutsinda, akamukura ku butegetsi.

*Muri make: Ni we MUKIZA Abanyarwanda bari barategereje, imyaka ishize ikaba isaga 18 !

Igitangaje kurushaho ni uko twabajije Nyakubahwa Matabaro Mariko niba ubutumwa ari kutugezaho yarabutekerewe na Kayumba Nyamwasa, mbese akaba ari nk’umuvugizi we ! Mu kudusubiza Matabaro yahakanye yivuye inyuma kuba intumwa ya Kayumba, atwemeza ko atazi Nyamwasa, ko batarigera banavugana, habe no kuri telefone !Nyamara ibyo ntibibuza Matabaro gutangaza kuri radiyo ko gahunda ya Kayumba ari ukubohora u rwanda ku ngoyi y’ubutegetsi bw’igitugu ya Kagame.

Nyamara abumvise ibyo Nyamwasa na bagenzi be bakomeje kuvugira mu biganiro badahwema gukorana n’abantu banyuranye ,binyura kuri radio no mu bitangazamakuru, barakemanga ko GAHUNDA iriho atari ukubohoza Abanyarwanda bari ku ngoyi. Ibyo bavuga n’ibyo bakora byerekana ko Kayumba na bagenzi be bagamije kwikiza UMWANZI wabo personnel, baziranye, babyirukanye, basangiye byinshi, ibibi n’ibyiza; uwo mwanzi wabo akaba yitwa Paul Kagame. Ari nk’igitangaza kibaye , Perezida Kagame akitaba Imana uyu munsi, Kayumba na bagenzi be bakwitahukira i Rwanda BEMYE, ndabaza Matabaro niba yabakurikira ? Ese n’iyo Matabaro yabaherekeza, ibibazo by’Abanyarwanda bari ku ngoyi byaba bibonye igisubizo ?

Aha niho twahereye twanzura ko mu gusingiza UBUTWARI n’UBUBASHA butagira ingano bya Kayumba Nyamwasa , Matabaro yatwawe na ILLUSION we yita INZOZI, bityo akaba ari ibyiyumviro bye ashaka kudutsindagira ngo tubifateho ihame! Na none ariko ntitwamurenganya cyane. Iyi ndwara yo kurota ku manywa, ikunze gufata abantu benshi baciye mu bikomeye nk’ibyo twanyuzemo. Mu by’ukuri ni ikimenyetso gikomeye cy’UKWIHEBA no KURAMBIRWA ubuhungiro kigaragara ku bavandimwe batari bake. Hari ABAHUTU bihebye kugeza ubwo bumva nta wundi wabatabara uretse wa wundi wabarasiraga kubamara; wa wundi wakoreshaga kajugujugu agatsemba abakecuru, impinja n’abagore batwite iyo za Ruhengeri na Gisenyi; wa wundi wayoboye abatangatanze abaturage nk’amatungo cyangwa inyamaswa z’ishyamba ,bakabinjiza mu BUVUMO bwa Nyakinama, hanyuma akaboherezamo amabombe n’ibyuka bihumanya, yarangiza agakinga umuryango w’ubuvumo akoresheje amabuye na Sima , akajya kuri télevisiyo z’amahanga kugira ngo abwire isi yose ko we atagenzwa no kurasa abaturage agamije kubagira imfungwa , ahubwo ko arasa agamije kubamasha ngo abicire kubamara! None ibihe byaramuhindutse, nawe yageze aho arahunga agamije gukiza amagara ye bwite…. Matabaro nawe uti ndaronse, dore UMUCUNGUZI, muramenye ntihakagira umutunga n’agatoki ! Ariko Abanyarwanda twaruha ye!

3. Ko nta yindi nzira ishoboka yo gukura abanyarwanda ku ngoyi ya FPR uretse intambara.

Matabaro uko namubonye ari muri ba Banyarwanda bashaka kwiha amahoro y’umutima bihisha inyuma y’ibisubizo bidashoboka! Nyuma bakaza kuvuga bati: none se ko bidashoboka tugire dute!

Kuvuga ngo imbunda nizo zonyine zahashya Kagame akava ku butegetsi, ni INZOZI nsa n’ubunebwe mu gutekereza ! Matabaro arabivuga azi neza ko “intambara classique”, iyi yo kurundanya intwaro n’ingabo, ugahagurukira mu gihugu ugatera ikindi,idashoboka muri iki gihe ! Izo mbunda avuga ntazo afite, n’inshuti ye Kayumba ntazo itwereka !Ingabo ? Igihugu azahagurukiramo ? Ese ubundi Matabaro abwiwe n’iki ko Kayumba ateganya kurwanya icyo gisilikari yubatse (RPF) kandi ateganya ko ari cyo na we yakubakiraho ubutegetsi bwe ageze mu gihugu ?

Abahoze mu ngabo zatsinzwe nta we uzi iyo bazimiriye! N’abo twumva ngo baba Kongo nta we uzi ibibazo bafite, icyakora twumva ko buri munsi abakomanda babo bitahira i Kigali, bagiye gufasha Kagame gushinja Inzirakarengane nka Victoire Ingabire! Abo se Nibo Matabaro atezeho umukiro ?

Niko se Matabaro, ubwo ntubona ko message yawe igamije guca intege abaturage bari mu Rwanda, bamaze kurambirwa ubuja bashowemo, nyamara bakaba barunguruka bakabona ibyabaye Libiya, Tunisia, Misiri…yenda bakaba batangiye kwibwira bati natwe twishyizemo akanyabugabo tugahaguruka, twakwibohoza: ibyo abandi bagezeho ,twe byatunanira bite?

Kereka niba Matabaro yatwumvisha ukuntu Abanyarwanda bo atari abantu, bakaba ari udusimba dusuzuguritse cyane Kagame azakomeza guhonyora ubuziraherezo! Naho Kagame we n’Agatsiko ke bakaba ari indashyikirwa mu kugira intwaro za Kirimbuzi zirenze iza Mubaraki wa Misiri, iza Kadafi wa Libiya…! Icyo ni igitegekezo bwite cya Matabaro, l’avenir nous le dira!

Kuri iyi ngingo numva Abanyarwanda bakwiye guhindura imyumvire , kurema ejo hazaza h’igihugu cyabo ntibakomeze kubiharira Abasilikari b’Abicanyi bonyine ! BILAN y’ubutegetsi bw’abasilikari mu Rwanda twarayibonye : Gusogota Abatutsi b’inzirakarengane no kurimbura Abahutu ukagera n’ubwo utwika imirambo…. ! Ibyo bisubizo bya gisilikari twarabihaze, nibyo byadusenyeye igihugu, kikaba kiri uko kimeze ubu ! Igihe kirageze ngo Abasivili batekereze inzira y’amahoro, itagombye kongera kumena amaraso y’Abanyarwanda. Intambara ni inzira y’IBIGWARI n’ABICANYI. Niba dushaka ko igihugu cyacu kiva mu mwiryane kikagira amahoro , umwe mu miti yakiza u Rwanda ni uyu nguyu : abasilikari bakwiye kuva muri politiki burundu, bakayirekera ABASIVILI nk’uko bigenda mu bihugu byose byateye imbere. Maze murebe ko Abanyarwanda batazicara hamwe, bakajya impaka, nta mbunda zibasakuriza, bityo bakabona uko bakemura utwo dukimbirane twose twakomeje kuryanisha Benekanyarwanda.

4. Ko Abanyarwanda twese twagize uruhare mu bwicanyi bwabaye mu Rwanda ku buryo dukwiye kwicecekera ntihagire utunga undi agatoki.

Iki gitekerezo singitindaho, ntawe utabona ko ari cyo gikomeje guha Kagame ingufu kuko ubwe yivugira ko nta Opozisiyo y’Abicanyi ikwiye izina rya Opozisiyo ! Abicanyi bazumvikanisha bate ko bazinduwe no gukuraho undi mwicanyi ! Gukuraho Kagame ukimika Kayumba, ni Matabaro wenyine wakwemera ko hari icyiza byazanira Abanyarwanda !

Matabaro we, ugiye gutuma mvuga menshi : burya koko guhakwa igihe kirekire bisiga ibisigisigi mu mitwe y’Abantu ! Ubu koko urashaka gushuka Abanyarwanda ko nta cyo bo ubwabo bashobora kwigezaho, ngo kereka bose bemeye kongera kuba ba Kanyarengwe, bagashorera Kayumba (cyangwa akabashorera… !), ngo nibwo bazagera i SIYONI amahoro? Uratinyutse wemeza ko Abanyarwanda batarangajwe imbere n’abafite uburambe mu bwicanyi butsemba imbaga, ntaho bagera ? Urashaka kumvisha Abanyarwanda ko bo ubwabo byabananiye burundu kwisuganya ngo babe bakwibohoza ku ngoma y’igitugu n’AKARENGANE ibarembeje ? Hari umuntu w’inshuti yanjye ukunda kwivugira ngo « Sinakwanga guhakwa n’Umututsi ufite inka, ngo niruke inyuma y’uwazinyazwe ! ». Yenda arakabya muri iyi mvugo ye, ariko ntibuze ukuri. Nanjye ku giti cyanjye sinakwemera ko umuntu ambwira ngo mugurize amafaranga kugira ngo akunde ansengerere ! Dukwiye kwiyubaha, byatunanira tugapfa urw’abagabo !

Reka nsoze kuri iyi ngingo mbwira Matabaro nti: Abanyarwanda bose si abicanyi, nk’uko ashaka kubitwemeza! Ni byo koko bamwe mu Bahutu (harimo n’Abatutsi bake !) biyitaga Interahamwe nibo bakoze jenoside y’Abatutsi, babatsembera kubamara , mu gihugu hose, ngo bashaka gukemura batyo ikibazo cy’intambara ! Ku rundi ruhande, hari Inkotanyi zabaye Intagereranywa mu kurimbura Abahutu iyo za Kibeho, Byumba, Gisenyi, Ruhengeri, Bugesera…bambuka no muri Kongo , mbese aho banyuze hose basigaga bahanitse imirambo y’Abahutu ! Ntabwo ndi muri abo bicanyi. Icyaha ni gatozi. Abo bicanyi nibo bonyine Ubutabera bukwiye kubaza ibyo bakoze, abandi Banyarwanda tukikomereza urugendo. Niba Matabaro yumva ko gukingira ikibaba abicanyi, baba Abahutu cyangwa Abatutsi, ari yo nzira y’umukiro w’igihugu cyacu, njye siko mbibona, icyakora ntidukwiye kubipfa !

5. Ubwoba bw’uko leprophete.fr yaba igamije gushyigikira umunyapolitiki Faustin Twagiramungu.

Twagiramungu simutindaho. Ni umugabo uzi kwivugira. Gusa muri iyi minsi nabonye ko hari igice cy’abantu bavuga Ikinyarwanda bamwishyizemo, bikaba bigaragarira mu bitutsi bacisha muri Commentaires,ku rubuga rwacu ! Hari ibintu bitatu gusa nabivugaho :

(1)Gutukana si byiza kandi sibyo bituma igitekerezo cyawe cyumvikana. Uburenganzira bwo kuvuga icyo umuntu atekereza bugira aho bugarukira : GUTUKA abandi ni ICYAHA gihanwa n’amategeko . Niba abatukana batisubiyeho ,amaherezo bizaba ngombwa ko IBITUTSI bitongera guhita ku rubuga www.leprophete.fr. Byaba bibabaje niba Abanyarwanda bakomeje kugaragaza ko badashobora kwiyubaha, ngo batange ibitekerezo byubaka, badatukana. Abatukana bashobora no kwicana, kuko nta cyubahiro cya mugenzi wabo baba baranganwa.

(2)Niba hari abafite ibyo bashinja F.Twagiramungu, ni uburenganzira bwabo. Ariko nibatinyuke bajye ahagaragara babivuge, bareke kuvugira mu mwobo no kwihisha inyuma y’amazina ya pseudonyme. Uko mbizi F.Twagiramungu nta ngabo afite, nta gereza afite azabashyiramo ! Mumutinyira iki niba ibyo muvuga ari ukuri ? Ariko niba ari utuzimwe , udushyari n’inzango zidafite ishingiro dusanzwe tuzi mu banyarwanda, nimwicecekere , mureke kwibabariza umutima ku busa, ibyo sibyo bizahagarika F.Twagiramungu, ngo bimubuze gukora politiki . Ntasiba kubivuga.

(3) Abo bantu bafite ikibazo kuri F.Twagiramungu sinababonye mu matora ya Perezida wa repubulika yo muri 2003, kuko icyo gihe nari mu Rwanda kandi nkaba nari indorerezi y’amatora mu rwego rw’Igihugu(Komisiyo y’Abapiskopi gatolika y’Ubutabera n’Amahoro), no muri Cyangugu ku buryo bw’umwihariko !

Niba Abanyarwanda bari mu gihugu, Abahutu n’Abatutsi, barahaze amagara yabo bagatorera Twagiramungu kuba Umukuru w’igihugu, bazi neza ko bashobora kubizira, bifite icyo bishatse kuvuga. Kuba amajwi abaturage bamuhaye yaribwe, ntawe ukibijyaho impaka , na Kagame ubwe ntiyigeze abihakana.

Ntawe rero utabona ko abo bantu bishyize muri Twagiramungu, bavugira mu mfufu badashaka kujya ahabona, ari bamwe mu bari ku butegetsi muri iki gihe cyangwa ababuhozemo kera.

Abari ku butegetsi ubu batinyira F.Twagiramungu ko akiri Opposant, ko batarebye neza amaherezo yambambura ubutegetsi. Birumvikana.

Bamwe mu bahoze ku butegetsi bamufitiye ishyari . Yabaye Opposant, arwanya akarengane yabonaga icyo gihe. Gusa biragaragara ko abamwishyizemo kurusha abandi ari ba bandi bateshejwe gukora umurimo wabo bagasamarira mu nyungu zabo bwite, bakagira intege nke, bakabura ubushishozi, bakagwa mu mitego ya FPR, dore ko yo yari izi gucengera kugera no mu ngo z’Abaminisitiri no muri Q.G z’Abayobozi b’ingabo z’igihugu….Ng’uko uko Umukuru w’igihugu yarashwe nk’utagira abamurindira umutekano (Maneko zakoraga iki ? Garde présidentielle yari he ?), hanyuma abaturage b’inzirakarengane bagakererwa nk’amatungo, igihugu kigahomboka nk’ikitagira umuntu n’umwe ushyira mu gaciro wakiramira… ! Kagame n’Agatsiko ke baracyitoragurira, none dore aho bakigejeje ! Et alors ?

Ndasaba Abanyarwanda bahoze mu butegetsi bw’ihiguhu guceceka akanya gato, bakazirikana : nimwemere ibyatubayeho…MWARATSINZWE, Abanyarwanda twese TWABIHOMBERAMO ! Ni ngombwa kwakira ayo mateka n’ubwo adateye ishema. Kwigiza nkana no gushakisha ba Nyirurutwerunini (Bouc-Emissaires) begekwaho ibyangiritse, ntacyo bihindura ku ngingo y’Urubanza. Ndetse ahubwo uko njye mbibona, ibihe byarahindutse. Nihagira abakomeza gushaka kogera uburimiro ku bandi, no kwiyerurutsa kandi bazi neza ukuri : aho byapfiriye hazashyirwa ku mugaragaro, maze turebe ko imizinga itavamo imyibano. Nimureke TWOROHERANE, umwanzi ni Umwe: ni Abagize AGATSIKO karenganya Abanyarwanda. Abakagize nabo bisubiyeho, bagaca ukubiri n’ingeso z’ ubwicanyi , iterabwoba no kwikubira ibyiza by’igihugu, bakareka Abanyarwanda bakishyira bakizana, twese twabana neza mu mahoro mu Rwatubyaye. Niko mbitekereza.

Umwanzuro

Mariko Matabaro ndagushimira kuba warantumiye. Kujya impaka byungura ubwenge (Du choc des idées jaillit la lumière). Wakwemeye se tukazahura imbonankubone tukiganirira kurushaho ? Yenda hagira n’abandi basore bakwiyemeza kudusanga, impaka zubaka zikiyongera, amaherezo zikazatanga n’umusaruro! Imana igihe umugisha.

Padiri Thomas Nahimana.

Kanda hepfo aho wiyumvire:

(1) Ikiganiro cyabanje cyerekeye : la présomption d’innocence: hera ku isaha ya 30h50:

http://mixlr.com/ijwi-rya-rubanda/ijwi-rya-rubanda-kuva-kuwa-gatandatu-21042012-saa-0915-isaha-london-1015-isaha-kigali-2

(2) Ikiganiro mpaka cyakurikiye:

http://mixlr.com/ijwi-rya-rubanda/ijwi-rya-rubanda-kuva-ku-cyumweru-saa-1700-isaha-yi-london-1800-isaha-yi-kigali

 

Source: leprophete.fr

 


2 commentaires

 1. gatwa Pontien dit :

  Maze gusoma ikiganiro Padiri T.Nahimana yagiranye na Matabaro,ku giti cyanjye nasanze ari umuhutu n’umututsi bari gutsinsurana.Ntimundenganye jye nibereye i Rwanda.Impamvu ni izi: T.Nahimana:Ni umuhutu wo muri Nzahaha,bugufi y’aho Rukokoma akomoka.Kumurinda byose byatuma inzara ye ya opposition isugira bimufitiye inyungu kuko ubwe ntiyumva nyine abo batutsi barashe bashiki bacu iyo muri congo ,bakongera kuza no kubarasira i Rwanda.Kandi na Kayumba yemerako azisobanura.Ikindi Nyakubahwa Padiri afite urubuga leprophete rutangirwaho ibinenga ubutegetsi bwa Kigali.2003 nashakiye Rukokoma amajwi ,turaye turi bujye gutanga candidature kwa Kabuga.Ubu ndimo mbizira,yibereye iyo za Buraya.Nanamusabye ko ino i Rwanda twakongera kuzura ADEP-AMIZERO ya ba Kabanda,ariko twe tukiri abasore tukayigiramo ijambo,yararuciye ararumira.Nyakubahwa Padiri mu matora ya 2003,twaraganiriye cyane,ndakuzi.Icyampa nkabona ubushobozi bwo kujya nawe impaka ku nzira yo kubohoza u Rwanda ya RDI na RNC(niyo mitwe ikomeye mbona iyo muri za buraya).
  MATABARO: Sans doute Umututsi(niba mbabeshyera ubwoko munyomoze).Kubona ko Afande Kayumba na bagenzi be bafatanyije aribo bagira urwAra banosha Kagame,abisangiye n’abamwe mu bahutu,abatutsi ndetse n’abahutsi ba Rutayisire Boniface.Tubyemere ntitubyemere,abagize RNC ni FPR nsansa,bazi uko bari babayeho mu bigonyi,bazi les points forts et faibles de Kagame et de ses acolytes bari hano i Kigali.Abo bahutu bari mu yandi mashyaka nibemere ko nabo bafite ijambo muri opposition ariko abo bantu(RNC) KUVA AHO BATANGIRIYE URUGAMBA RWO KWICUZA no kurega Kagame,muri opposition habontsemo akunyu gake. Gusa indwara mbona muri ariya mashyaka navuze haruguru,ni uko agizwe n’agatsiko gashingiye k’uko muba muziranye dans votre parcours politique et social.Mubyemere.Nimumara kubyemera nibwo muzashyira hamwe.
  Mubyo rero mwavuze mwembi,ni byiza,hari option yo kurwana n’imbunda hari na Rukokoma(dialogue interrwandais).Jye uri mu Rwanda,sinifuza intambara,wowe uri i mahanga ntiwifuza intambara.Dukore iki ko Kagame atazava ku butegetsi atabukuweho?Padiri we,ngaho ruta Matabaro wandikire Kagame une lettre kuri urwo rubuga leprophete,nibura umusabe ko mwavugana ku kibazo cy’igishanga cyo mu Bugarama,urebe niba agira signe y’uko yayibonye?BITYO INZIRA y’ibiganiro uvuga yazashoboka.Nawe Matabaro,intambara sikamara,urazi uko bene wanyu b’abatutsi bicana,urashaka ko twongera kumarwa?
  Gusa indwara iri muri ariya mashayaka navuze haruguru Bwana Padiri na Matabaro,ni uko eta major zayo ndetse n’abayoboke 80% bababaziranye na Leader dans leur parcours politico-social.Nibabyemera.bazba abteye intambwe.Padiri,gerageza ushyireho gahunda y’amasengesho agenewe gusabira ibi bikorwa byose bya opposition.

 2. Rukataza dit :

  Matabaro na Padiri Tomasi ni ba héros. Umwe ati intambara, undi ati amahoro. Buriya rero bafunguye débat oposition iri hanze yari ikwiye kuganiraho.

  Nyamuneka muhaguruke mwige kuri kiriya kibazo. Ariko mwacyigaho mwagira mute, murebe icyakuraho iriya ngoma y’amabandi n’abicanyi vuba na bwangu.

  Aho guterana amagambo rero, duhuze ibitekerezo bibiri Matabaro na Padiri baduhaye turebe igishoboka vuba kandi byose birashoboka.

  Igishobora kubohoza igihugu vuba ni ikihe? Tube aricyo dutora.

  Naho ubundi byose bizamena amaraso ndakurahiye. Kagome uri hariya yarabyiyemeje nta kundi byagenda kandi muzabibona.

Répondre

archivesallahalwatanalmalik |
pk2012legislatives |
rectificador |
Unblog.fr | Créer un blog | Annuaire | Signaler un abus | thevoiceofpresidentielles
| legislative2012
| cournonpartisocialiste